• Login
  • Je hebt nog geen cursussen in je winkelmandje

Ontdek E-learning van ECKG

Meldcode kindermishandeling & huishoudelijk geweld

Iedere organisatie is sinds 2013 verplicht om een protocol meldcode te hebben. De meldcode is een handreiking om kindermishandeling, ouderenmishandeling of huiselijk geweld tijdig te herkennen en om daarop te kunnen reageren. Het adequaat reageren op signalen en hierover communiceren met de cliënt en betrokkene(n) kan veel emoties bij zowel de cliënten als de hulpverleners oproepen, terwijl objectiviteit van de hulpverleners belangrijk is om het proces goed te kunnen doorlopen.

Onze e-learningmodule geeft de organisatie en professionals inzicht in de eisen en de wijze waarop dit vertaald moet worden naar de praktijk.

Onze e-learningmodule geeft de organisatie en professionals inzicht in de eisen en de wijze waarop dit vertaald moet worden naar de praktijk.

 
top
© 2019 - Expertiseplatform Klacht- en Gezondheidsrecht B.V. / Consultancy Zorg en Welzijn B.V. / Jeugdjurist B.V.