• Login
 • Je hebt nog geen cursussen in je winkelmandje

CONSULTANCY ZORG & WELZIJN (producten en diensten voor de VVT sector)

(Nieuwe) zorgaanbieders, waaronder ook kleinschalige zorgorganisaties, in de VVT sector, Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg hebben door het volgen van deze e-learningmodule de juiste informatie over alle regels en eisen die gelden voor nieuwe aanbieders en kunnen na deze e-learning aan de slag met het implementeren van de eisen. Het is voor nieuwe zorgaanbieders vaak ingewikkeld om te overzien waar ze aan moeten voldoen, omdat de informatie versnipperd is. Door het volgen van onze e-learningmodule heeft u inzicht en overzicht met betrekking tot de (kwaliteits)eisen voor nieuwe zorgaanbieders in de VVT sector.

Daarnaast is het ook zinvol voor huidige VVT aanbieders, om na te gaan of ze alle eisen goed in beeld hebben. U bent er niet alleen met de kennis over de vijftien randvoorwaarden waarop nieuwe (en huidige) organisaties getoetst worden door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.

Zie ook onze bijbehorende toolkits met documenten om aan onderstaande eisen te voldoen. Tijdens het volgen van de e-learningmodule kunt u via het bijbehorende forum ook vragen stellen. Wij beantwoorden dit zo snel mogelijk. In deze e-learningmodule zijn een aantal gratis documenten opgenomen.


ANDERE PRODUCTEN EN DIENSTEN

U kunt ook een Serviceabonnement afnemen. Dan hoeft u niets los te kopen en heeft u toegang tot alle documenten voor de VVT sector. Daarnaast bent u via ons Serviceplatform snel op de hoogte van ontwikkelingen die van belang zijn voor u.


AANVERWANTE E-LEARNINGMODULES

Binnenkort zijn er ook verdiepingscursussen. We hebben al een aantal specifieke e-learningmodules vastgesteld:

 1. Wet verplichte meldcode VVT sector
 2. Incidentenmanagement in de zorg
 3. Medicatieproces

WAT BIEDEN WE NOG MEER?

 1. Ondersteuning bij de inrichting van kwaliteitssystemen
 2. Uitvoeren van interne audits
 3. Calamiteitenonderzoek
 4. Juridische dienstverlening (waaronder opstellen van standaard overeenkomsten)
 5. Inhuren klachtenfunctionaris, vertrouwenspersoon, klachtencommissie (binnenkort de Geschillencommissie)
 6. Inhuren Functionaris Gegevensbescherming
 7. Trainingen bij ons op locatie en bij de klant op locatie voor het team

ONDERWERPEN

Zie hieronder de inhoud van de e-learningmodule.

Cursusoverzicht

Introductie e-learningmodule 00:00:00
Deel 1 - Kennismaking met de sector
Les 1.1 De 15 randvoorwaarden voor goede en goed georganiseerde zorg 00:05:00
Les 1.2 Partijen waar u mee te maken krijgt 00:00:00
Les 1.3 Eisen aan de website 00:00:00
Les 1.4 Privacywetgeving 00:00:00
Deel 2 - Stelselwetten
Les 2.1 Stelselwetten 00:10:00
Les 2.2 De zorgverzekeringswet 00:00:00
Les 2.3 Wet langdurige zorg 00:00:00
Les 2.4 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 00:00:00
Les 2.5 Jeugdwet (VVT) 00:00:00
Deel 3 - Doelgroepen in de zorgsector
Les 3.1 Palliatief terminale zorg 00:00:00
Deel 4 - De 15 randvoorwaarden
Randvoorwaarde 1 - Wet BIG
Les 1.1 Wet BIG 00:00:00
Randvoorwaarde 2 - Een adequaat personeelsbestand
Les 2.1 Adequaat personeelsbestand 00:00:00
Randvoorwaarde 3 - Hoofd- en onderaannemerschap
Les 3.1 Hoofd-/onderaannemerschap 00:00:00
Randvoorwaarde 4 - Een werkend kwaliteitssysteem
Les 4.1 Kwaliteit van zorg 00:05:00
Randvoorwaarde 5 - Deskundigheidsbevordering
Les 5.1 Deskundigheidsbevordering 00:00:00
Randvoorwaarde 6 - Controleren arbeidsverleden
Les 6.1 Vergewisplicht 00:00:00
Randvoowaarde 7 - Grenzen aan de zorg
Les 7.1 In-/uitsluitingscriteria 00:00:00
Randvoorwaarde 8 - Veilig incident melden
Les 8.1 Incidentenmanagement 00:00:00
Les 8.2 Meldplicht Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 00:05:00
Randvoorwaarde 9 - Geen vrijheidsbeperking
Les 9.1 Vrijheidsbeperking 00:00:00
Randvoorwaarde 10 - Veilig medicatieproces
Les 10.1 Medicatieproces 00:00:00
Randvoorwaarde 11 - De administratieve organisatie
Les 11.1 Financieel verantwoorden 00:00:00
Les 11.2 Financieringsvormen in de zorg 00:00:00
Les 11.3 Persoonsgebonden budgetten en verantwoordelijkheidsverdeling 00:00:00
Randvoorwaarde 12 - De zorgleefplancyclus
Les 12.1 Indicatie, dossiervorming en plannen 00:00:00
Les 12.2 Als de cliënt niet thuis is 00:00:00
Randvoorwaarde 13 - Wet verplichte meldcode
Les 13.1 Wet verplichte Meldcode 00:00:00
Randvoorwaarde 14 - De klachtenregeling
Les 14.1 De klachtenregeling 00:00:00
Randvoorwaarde 15 - Medezeggenschap van cliënten
Les 15.1 Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector 00:00:00

Reviews

0

beoordelingen
 • 5 Sterren0
 • 4 Sterren0
 • 3 Sterren0
 • 2 Sterren0
 • 1 Sterren0

Er zijn nog geen reviews geschreven voor deze cursus. Wees de eerste die er een schrijft!

Koop deze cursus

99,95 (excl. BTW)In winkelmand

 • 99,95 (excl. BTW)
 • 30 lessen
 • 25 minuten

Instructeur

1 cursisten volgen nu deze cursus
© 2019 - Expertiseplatform Klacht- en Gezondheidsrecht B.V. / Consultancy Zorg en Welzijn B.V. / Jeugdjurist B.V.