Aanvraagformulier EVC


Via het aanvraagformulier gaan wij na of het EVC-traject kan starten. Het invullen van deze vragenlijst is vrijblijvend: klik hier.


Ervaringscertificaat jeugd- en gezinsprofessional


Onze assessoren beoordelen of je in aanmerking komt voor een Ervaringscertificaat om je te kunnen inschrijven in het SKJ-beroepsregister als jeugd- en gezinsprofessional. Je wordt beoordeeld op de volgende zes deskundigheidsgebieden:

 1. Ondersteunen bij regievoeren
 2. Samenwerken met de jeugdige en het gezin
 3. Versterken van het netwerk
 4. Interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige en zijn systeem
 5. Regie (deels en tijdelijk) overnemen van de jeugdige en zijn gezin
 6. Ethisch en integer handelen

Wanneer behaal je wel een Ervaringscertificaat? 


Aan deze deskundigheidsgebieden zijn indicatoren verbonden. Per deskundigheidsgebied moet je minimaal 80% scoren door middel van het aanleveren van bewijs en een assessmentgesprek. In de online omgeving staat per deskundigheidsgebied welk (verplicht) bewijsmateriaal je aan moet leveren. Je kunt vanuit  verschillende doelen starten met een EVC-traject. Via het aanvraagformulier kan algemene informatie worden ingevuld. Op basis van deze informatie beoordelen wij of je in aanmerking komt voor een EVC-traject. Wij gaan dan tijdens het intakegesprek na welk doel je hebt.


Begeleiding van het traject


Onze EVC-begeleider ondersteunt je bij de procedure gedurende het hele proces. Dit is wel afhankelijk van het gekozen traject. Via een online omgeving lever je stapsgewijs de juiste informatie aan en wordt je voorbereidt op het assessmentgesprek. Met een uitgebreid traject zal de EVC-begeleider je door het gehele traject ondersteunen en helpen met je portfolio.


Doel van het EVC-traject 


Onze assessoren beoordelen of je op basis van eerder verworven competenties in aanmerking komt voor een Ervaringscertificaat om je in te kunnen schrijven als jeugd- en gezinsprofessional in het SKJ-register. Je wordt getoetst op basis van de EVC-standaard vakbekwame hbo jeugd gezinsprofessional.


Wat kun je met een Ervaringscertificaat? 


Door middel van dit EVC-traject kun je aantonen in welke mate je voldoet aan de eisen om het Ervaringscertificaat te kunnen verzilveren.


De trajecten 


U kunt als organisatie of zelfstandige de keuze maken uit drie soorten trajecten. Het varieert per traject in welke mate u als organisatie of professional zelfstandig het portfolio invult. De beoordeling door de assessoren is altijd door middel van een criteriumgericht interview. De beoordeling wordt uitgevoerd door twee assessoren. Ze zullen ook beiden aanwezig zijn tijdens het interview. De assessmentgesprekken kunnen plaatsvinden in Kampen, Amsterdam of Breda. Bij traject 3 komen wij op locatie van de organisatie om de assessmentgesprekken uit te voeren.


 • Traject 1 > De deelnemers worden intensief ondersteund
 • Traject 2 > Incompany traject voor meerdere deelnemers

Hoe ziet een traject er in zijn algemeen uit? 


Stap 1 – De aanmeldingsfase (eerste screening) 


Tijdens de aanmeldingsfase gaan wij na of je in aanmerking komt voor een EVC-traject. De volgende criteria zijn van belang:

 1. Je werkt minimaal 1 jaar in een HBO-functie.
 2. Je bent verantwoordelijk voor taken die volgens de norm verantwoorde werktoedeling door een geregistreerde professional moet worden uitgevoerd.
 3. Je voldoet niet aan de registratie-eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals bij het SKJ.

Wij voeren de eerste screening uit als je het aanvraagformulier (vrijblijvend) hebt ingevuld. De EVC-begeleider neemt telefonisch contact op voor de uitslag van de eerste screening. Als die positief is start de tweede screeningsfase. De EVC-begeleider neemt je aanvraagformulier door en gaat na of er een EVC-overeenkomst gesloten kan worden. Als dat mogelijk is volgt het intakegesprek.


Stap 2 – De intakefase 


De EVC-begeleider maakt een afspraak voor het intakegesprek nadat de EVC-overeenkomst gesloten is. Wij maken alles voor je in orde zodat je online en met begeleiding van de EVC-begeleider kunt starten met je EVC-traject. We brengen je ervaring in kaart en vragen bewijsdocumenten op zoals je CV, diploma’s en arbeidsovereenkomsten.


Stap 3 – Het EVC-traject


In de online omgeving doorloop je de gehele procedure. Je kunt per deskundigheidsgebied formulieren downloaden of eigen formulieren toevoegen. Daarnaast ga je samen met de EVC-begeleider het formulier voor bewijsdocumenten bijhouden. Deze moeten afgetekend worden door je werkgever / leidinggevende. Hiermee wordt verklaard dat de documenten authentiek zijn. Je krijgt ook de links naar het 360 graden feedback formulier. Dit formulier wordt door jou, je leidinggevende en een collega ingevuld. Je krijgt toegang tot je eigen online portfoliomap. Tijdens de intakefase worden al enkele verplichte documenten met je doorgenomen die in de opstartfase al kunnen worden aangeleverd. Daarna doorloop je het EVC-traject online en voer je bewijs op per deskundigheidsgebied. De EVC-begeleider bewaakt de doorlooptijden.


Stap 4 – De afronding 


Als je portfolio is gevuld met bewijsdocumenten die aan de eisen voldoen (VRAAK-criteria) controleert de EVC-begeleider je dossier op volledigheid. Dan kun je een afspraak maken voor je assessmentgesprek. Tijdens dit assessmentgesprek zijn er twee assessoren. Een onderwijskundig assessor en een inhoudsdeskundige assessor. Voorafgaand aan dit gesprek moet je een ID-bewijs kunnen laten zien. Op basis van het assessmentgesprek maken de assessoren een zorgvuldige afweging en komen ze tot een beoordeling. Als je aan de eisen voldoet leggen wij het ervaringscertificaat voor aan het Nationaal Kenniscentrum EVC met jouw toestemming. Als het vakbekwaamheidsbewijs wordt goedgekeurd wordt het omgezet naar een vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional. Hiermee kun je je inschrijven in het SKJ-beroepsregister. Je kunt het niet voorleggen voor de verzilvering van een diploma. We nodigen je uit voor een afsluitingsgesprek waarin we het EVC-traject doorlopen.


Hoe lang duurt het traject? 

Het traject heeft een maximale doorlooptijd van 3 maanden, 4 maanden of 5 maanden. Wij stemmen dit af met de kandidaat voordat wij een overeenkomst afsluiten. Daarom is het van groot belang dat je samen met de EVC-begeleider afstemt wat je wanneer moet aanleveren. De EVC-begeleider houdt in de gaten of de termijnen worden behaald. Gemiddeld verwachten wij dat je ongeveer 8 uur per week bezig bent met je EVC-traject. Dit is afhankelijk van je eigen mogelijkheden en de snelheid waarmee je bewijs kunt aanleveren.


Wat zijn de kosten? 


De kosten zijn afhankelijk van het traject. Traject 1 of 3.

 • Traject 1 > De deelnemers worden intensief ondersteund > 1800,- euro exclusief BTW per deelnemer.
 • Traject 2 > Incompany traject voor meerdere deelnemers > offerte op maat.
 • De kosten voor de verzilvering van het Ervaringscertificaat worden apart in rekening gebracht bij het Nationaal Kenniscentrum EVC. Dit kost 165,- exclusief BTW.

Bij ieder traject kun je online extra aanvragen doen. Hiervoor zijn specifieke kosten vastgesteld. Wij maken een offerte op maat op basis van het traject die wordt gekozen. Daar ziet u ook de variabele kosten voor extra ondersteuning of kosten voor de verlenging van de termijn. Het bedrag moet betaald worden voordat het traject start. Eventuele meerkosten worden per maand in rekening gebracht.


Ervaringscertificaat.nl


Wij worden getoetst door een extern bureau om een erkende EVC-aanbieder te kunnen zijn (verwacht vanaf april 2020). Op deze website staat meer informatie: https://www.ervaringscertificaat.nl. Het kan ook voorkomen dat wij onaangekondigd worden getoetst. Dat betekent dat bij ieder traject onverwachts een toetsing kan plaatsvinden. Wij moeten ieder EVC-traject melden bij Testudo. Zij toetsen onze procedures en beoordelen of wij een erkende EVC-aanbieder mogen zijn en blijven.


De rechten van EVC-kandidaten


 • Het eigendomsrecht van het Ervaringscertificaat en alle ingebrachte producten en uitgevoerde beoordelingen ligt bij de deelnemer. Hiermee wordt het dossier overdraagbaar mocht ons bedrijf onverhoopt stoppen met de activiteiten.
 • Zonder de toestemming van de deelnemer delen wij geen resultaten aan anderen dan de deelnemer.
 • Je kunt een klacht en/of bezwaar indienen. Als je niet tevreden bent over het resultaat kun je een geschil en/of beroep indienen bij een externe partij.
 • Je hebt recht op een afsluitend gesprek.
 • Je hebt toegang tot je eigen dossier.

Klachten en bezwaren


Als je niet tevreden bent over de afhandeling van een ingediende klacht of bezwaar, kun je een geschil of beroep inbrengen bij Testudo.


Subsidie bij een geslaagd EVC-traject


Werkgevers kunnen een subsidie aanvragen. Lees hier meer over de subsidie en voorwaarden.


Nederlandse taal


Het EVC-traject is in principe in de Nederlandse taal. Bij een aanvraag voor een EVC-traject in niet-Nederlandse taal hebben wij goedkeuring nodig van het Nationaal Kenniscentrum EVC.

Over de Instructeur

Profielfoto
Jeugdjurist BV
We bieden zorgorganisaties in de jeugdsector door heel Nederland praktische en betaalbare oplossingen om te voldoen aan wettelijke kaders en kwaliteitseisen binnen de eigen sector. We bieden jeugdigen en ouders diverse diensten ter ondersteuning van het hulpverleningstraject. We leveren een bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Door onze kennis en expertise in te zetten, om te zetten in producten en diensten te leveren, kunnen we onze klanten die we ondersteunen versterken in hun eigen complexe context. We bieden onze klanten een totaalaanbod op gebied van klacht- en gezondheidsrecht. Ook de klanten en medewerkers van deze organisaties zijn onze klanten. Deze driehoeksverhouding is essentieel bij het uitvoeren van de diensten. We zijn continu op de hoogte van actuele ontwikkelingen en kunnen dit snel toepassen op onze producten en diensten.

Bekijk meer cursussen van Jeugdjurist BV →

Cursusoverzicht

Deel 1 - Introductie
De EVC-procedure 00:05:00
Wat kun je verwachten van de EVC-begeleider en Assessoren? 00:00:00
Je portfolio maken 00:05:00
VRAAK-criteria 00:00:10
STARTT-methode 00:01:00
Deel 2 - EVC-traject
De opbouw van de EVC-procedure 00:10:00
Deskundigheidsgebied 1 00:00:10
Deskundigheidsgebied 2 00:00:00
Deskundigheidsgebied 3 00:00:00
Deskundigheidsgebied 4 00:00:00
Deskundigheidsgebied 5 00:00:00
Deskundigheidsgebied 6 00:00:00
Deel 3 - Assessmentgesprek
Voorbereiden op het assessmentgesprek 00:02:00
Deel 4 - Afronding EVC-traject
De afronding van het EVC-traject 00:02:00

Reviews

0

beoordelingen
 • 5 Sterren0
 • 4 Sterren0
 • 3 Sterren0
 • 2 Sterren0
 • 1 Sterren0

Er zijn nog geen reviews geschreven voor deze cursus. Wees de eerste die er een schrijft!

Inschrijving gesloten
 • Inschrijving gesloten
 • 14 lessen
 • 25 minuten, 20 seconden

Instructeur

5 cursisten volgen nu deze cursus
© 2021 - Expertiseplatform Klacht- en Gezondheidsrecht B.V. / Consultancy Zorg en Welzijn B.V. / Jeugdjurist B.V.