Wat leer je door deze e-learningmodule?

Organisaties en zelfstandigen moeten handelen volgens de Wet Verplichte Meldcode op het moment dat er een vermoeden is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Het is van belang dat je de stappen uit de Meldcode en het nieuwe afwegingskader kent. In deze e-learingmodule krijg je theoretische kennis, maar ook praktische tips passend bij de doelgroep waar je voor werkt.ALGEMEEN DOEL

Je kent de eisen vanuit de Wet Verplichte Meldcode. Hierdoor weet je hoe te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.DE LEERDOELEN

Kennis

 • De deelnemer heeft kennis van de eisen vanuit wetgeving en richtlijnen zoals de Wet Verplichte Meldcode, het afwegingskader en Privacywetgeving.
 • De deelnemer heeft kennis van de relatie en verschillen van geweldsituaties die niet vallen onder Wet Meldcode, zoals geweld door een professional of tussen cliënten.
 • De deelnemer heeft kennis van zijn of haar rol binnen de organisatie, die van signaleringsverantwoordelijke of handelingsverantwoordelijke.
 • De deelnemer heeft kennis van de vijf stappen en het afwegingskader die toegepast moeten worden bij een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
 • De deelnemer kent de eisen aan het doorbreken van het beroepsgeheim in relatie tot de meldplicht en het meldrecht
 • De deelnemer weet welke documentatie en registraties vereist zijn

Vaardigheden

 • Hoe te handelen wanneer zich een vermoeden van kindermishandeling of ouderenmishandeling voordoet.
 • De deelnemer leert op welke wijze je verslag moet leggen bij iedere stap en hoe je objectief verslag legt.
 • De deelnemer krijgt inzicht in de manier waarop je verschijningsvormen en signalen kunt herkennen door middel van door de beroepsgroep opgestelde screeningslijsten.

Attitude

 • De deelnemer weet wat er verwacht wordt in samenwerking met andere instanties zoals Veilig Thuis en wat er nodig is om goed af te stemmen.
 • De deelnemer past de kennis toe; uitvoeren en organiseren van de zorg


ONDERWERPEN

 • Definities zoals acute onveiligheid, structurele veiligheid en disclosure
 • Het afwegingskader
 • Verschijningsvormen & signalen
 • Beschermende factoren & risicofactoren
 • Risicotaxties, zoals de kindcheck, signaalkaart en/of signalenkaart voor ouderenmishandeling
 • Beroepsgeheim & doorbreken
 • Het gesprek voeren met een kind of volwassene
 • Inhoudelijke informatie over de wetgeving, meldcode en aanverwante richtlijnen
 • Definities vanuit verschillende kaders, bijv. de WMO en/of Jeugdwet
 • Betrokken partijen bij kindermishandeling en huiselijk geweld, zoals de radarfunctie van Veilig Thuis
 • De randvoorwaarden die door organisaties geregeld moeten worden
 • De vaardigheden die van professionals verwacht worden
 • Eisen aan het zelf organiseren van hulp
 • Objectieve verslaglegging


VOOR WIE

 • Beginners / basiskennis
 • Zorgverleners VVT en GZ sector niveau 2 t/m 5
 • Teamleiders of directieleden van kleine tot middelgrote zorgorganisaties

CERTIFICAAT

Je maakt diverse toetsen tijdens het volgen van de lessen. Aan het eind krijg je een eindtoets. Voor alle toetsen moet je een minimaal resultaat van een 6.0 behalen. Je kunt het certificaat digitaal downloaden.

Cursusoverzicht

Les 1 – Algemene uitleg Wet verplichte Meldcode Gratis 00:02:00
Les 2 – Aanverwante eisen Wet verplichte Meldcode 00:01:00
Les 2.1 – Beroepsgeheim doorbreken 00:05:00
Les 3 – Externe partijen Wet verplichte Meldcode 00:02:00
Les 3.1 – De radarfunctie van Veilig Thuis 00:01:00
Les 4 – Definities Wet verplichte Meldcode 00:15:00
Les 4.1 – Definitie acute onveiligheid (Wet verplichte Meldcode) 00:01:00
Les 4.2 Definitie structurele onveiligheid (Wet verplichte meldcode) 00:01:00
Les 4.3 Definitie disclosure (Wet verplichte meldcode) 00:10:00
Les 4.4 Definitie huiselijk geweld VVT sector (Wet verplichte meldcode) 00:01:00
Les 4.5 Definitie kindermishandeling VVT sector (Wet verplichte meldcode) 00:01:00
Les 4.6 Ouderenmishandeling (Wet verplichte meldcode) 00:10:00
Les 5 – De eisen nader toegelicht (Wet verplichte Meldcode) 00:03:00
Les 5.1 – De rol van de aandachtsfunctionaris (Wet verplichte meldcode) 00:01:00
Les 6 – Handelen door de organisatie (Wet verplichte Meldcode) 00:10:00
Les 6.1 – Vormen van geweld 00:02:00
Les 7 – Handelen door professionals VVT sector (Wet verplichte Meldcode) 00:10:00
Les 7.1 – Stap 1 Signalen in kaart brengen 00:05:00
Les 7.1.1 – Stap 1 De kindcheck 00:02:00
Les 7.1.2 – Stap 1 Risicofactoren kindermishandeling 00:02:00
Les 7.1.3 – Stap 1 Beschermende factoren 00:02:00
Les 7.2 – Stap 2 Overleg met collega 00:10:00
Les 7.3 – Stap 3 Gesprek met de cliënt 00:10:00
Les 7.3.1 – Stap 3 Openheid naar de cliënt 00:05:00
Les 7.3.2 – Het gesprek voeren met een kind 00:02:00
Les 7.3.3 – Het gesprek voeren met een volwassene (ouders) 00:01:00
Les 7.4 – Stap 4 Wegen van het geweld 00:05:00
Les 7.5 – Stap 5 Zelf hulp organiseren of melden 00:05:00
Les 7.6 – Stap 5 Zelf hulp organiseren (Wet verplichte meldcode) 00:05:00
Les 8 – Documenten en registraties (Wet verplichte Meldcode) 00:01:00
Les 8.1 – Familiegroepsplan maken 00:01:00
Deel 3 Toets en certificaat
Eindtoets Wet verplichte meldcode VVT Onbeperkt

Reviews

4

4
1 beoordelingen
 • 5 Sterren0
 • 4 Sterren1
 • 3 Sterren0
 • 2 Sterren0
 • 1 Sterren0
 1. e learning meldcode

  4

  Duidelijke info, helder omschreven. Makkelijk om te volgen, nu toepassen in werkveld. Nicolette

Koop deze cursus

25 (excl. BTW)In winkelmand

 • 25 (excl. BTW)
 • 32 lessen
 • 2 uren, 12 minuten
15 cursisten volgen nu deze cursus
© 2022 - Expertiseplatform Klacht- en Gezondheidsrecht B.V. / Consultancy Zorg en Welzijn B.V. / Jeugdjurist B.V.