Wat leer je door deze e-learningmodule?

Organisaties en zelfstandigen moeten handelen volgens de Wet Verplichte Meldcode op het moment dat er een vermoeden is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Het is van belang dat je de stappen uit de Meldcode en het nieuwe afwegingskader kent. In deze e-learningmodule krijg je theoretische kennis, maar ook praktische tips passend bij de doelgroep waar je voor werkt.ALGEMEEN DOEL

De deelnemer kent de eisen vanuit de Wet verplichte meldcode. Hierdoor weet de deelnemer hoe te handelen bij signalen of vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.DE LEERDOELEN


Kennis

 • De deelnemer heeft kennis van de eisen vanuit wetgeving en richtlijnen zoals de Wet verplichte meldcode, het afwegingskader en Privacywetgeving.
 • De deelnemer heeft kennis van de relatie en verschillen van geweldsituaties die niet vallen onder Wet verplichte meldcode, zoals geweld door een professional of tussen cliënten.
 • De deelnemer heeft kennis van zijn of haar rol binnen de organisatie, die van signaleringsverantwoordelijke of handelingsverantwoordelijke.
 • De deelnemer heeft kennis van de vijf stappen en het afwegingskader die toegepast moeten worden bij een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
 • De deelnemer kent de eisen aan het doorbreken van het beroepsgeheim in relatie tot de meldplicht en het meldrecht
 • De deelnemer weet welke documentatie en registraties vereist zijn

Vaardigheden

 • Hoe te handelen wanneer zich een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld voordoet.
 • De deelnemer leert op welke wijze hij of zij verslag moet leggen bij iedere stap en hoe je objectief verslag legt.
 • De deelnemer krijgt inzicht in de manier waarop je verschijningsvormen en signalen kunt herkennen door middel van door de beroepsgroep opgestelde screeningslijsten.

Attitude

 • De deelnemer weet wat er verwacht wordt in samenwerking met andere instanties zoals Veilig Thuis en wat er nodig is om goed af te stemmen.
 • De deelnemer past de kennis toe; uitvoeren en organiseren van de zorg


ONDERWERPEN

 • Definities zoals acute onveiligheid, structurele veiligheid en disclosure
 • Het afwegingskader
 • Verschijningsvormen & signalen
 • Beschermende factoren & risicofactoren
 • Risicotaxaties, zoals de kindcheck, signaalkaart en/of signalenkaart voor ouderenmishandeling
 • Beroepsgeheim & doorbreken
 • Het gesprek voeren met een kind of volwassene
 • Inhoudelijke informatie over de wetgeving, meldcode en aanverwante richtlijnen
 • Definities vanuit verschillende kaders, bijv. de WMO en/of Jeugdwet
 • Betrokken partijen bij kindermishandeling en huiselijk geweld, zoals de radarfunctie van Veilig Thuis
 • De randvoorwaarden die door organisaties geregeld moeten worden
 • De vaardigheden die van professionals verwacht worden
 • Eisen aan het zelf organiseren van hulp
 • Objectieve verslaglegging

VOOR WIE

 • Beginners / basiskennis
 • Jeugdprofessionals Jeugdsector niveau 3 t/m 5
 • Teamleiders of directieleden van kleine tot middelgrote zorgorganisaties

CERTIFICAAT

Je maakt diverse toetsen tijdens het volgen van de lessen. Aan het eind krijg je een eindtoets. Voor alle toetsen moet je een minimaal resultaat van een 6.0 behalen. Je kunt het certificaat digitaal downloaden.

Over de Instructeur

Profielfoto
Jeugdjurist BV
We bieden zorgorganisaties in de jeugdsector door heel Nederland praktische en betaalbare oplossingen om te voldoen aan wettelijke kaders en kwaliteitseisen binnen de eigen sector. We bieden jeugdigen en ouders diverse diensten ter ondersteuning van het hulpverleningstraject. We leveren een bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Door onze kennis en expertise in te zetten, om te zetten in producten en diensten te leveren, kunnen we onze klanten die we ondersteunen versterken in hun eigen complexe context. We bieden onze klanten een totaalaanbod op gebied van klacht- en gezondheidsrecht. Ook de klanten en medewerkers van deze organisaties zijn onze klanten. Deze driehoeksverhouding is essentieel bij het uitvoeren van de diensten. We zijn continu op de hoogte van actuele ontwikkelingen en kunnen dit snel toepassen op onze producten en diensten.

Bekijk meer cursussen van Jeugdjurist BV →

Cursusoverzicht

Les 1 – Algemene uitleg Wet verplichte Meldcode Gratis 00:02:00
Les 2 – Aanverwante eisen Wet verplichte Meldcode 00:01:00
Les 2.1 – Beroepsgeheim doorbreken 00:05:00
Les 3 – Externe partijen Wet verplichte Meldcode 00:02:00
Les 3.1 – De radarfunctie van Veilig Thuis 00:01:00
Les 3.2 – Samenwerken met de meldcode 00:01:00
Les 4 – Definities Wet verplichte Meldcode 00:15:00
Les 4.1 – Definitie acute onveiligheid 00:02:00
Les 4.2 Definitie structurele onveiligheid 00:02:00
Les 4.3 Definitie disclosure 00:03:00
Les 5 – De eisen nader toegelicht (Wet verplichte Meldcode) 00:03:00
Les 5.1 – De rol van de aandachtsfunctionaris (Wet verplichte meldcode) 00:01:00
Les 6 – Handelen door de organisatie (Wet verplichte Meldcode) 00:10:00
Les 6.1 – Vormen van geweld 00:02:00
Les 7 – Handelen door professionals 00:05:00
Les 7.1 – Stap 1 Signalen in kaart brengen 00:05:00
Les 7.1.1 – Stap 1 De kindcheck 00:02:00
Les 7.1.2 – Stap 1 Risicofactoren kindermishandeling 00:02:00
Les 7.1.3 – Stap 1 Beschermende factoren 00:02:00
Les 7.2 – Stap 2 Overleg met collega 00:10:00
Les 7.3 – Stap 3 Gesprek met de cliënt 00:10:00
Les 7.3.1 – Stap 3 Openheid naar de cliënt 00:05:00
Les 7.3.2 – Het gesprek voeren met een kind 00:02:00
Les 7.3.3 – Het gesprek voeren met een volwassene (ouders) 00:01:00
Les 7.4 – Stap 4 Wegen van het geweld 00:05:00
Les 7.5 – Stap 5 Zelf hulp organiseren of melden 00:05:00
Les 7.6 – Stap 5 Zelf hulp organiseren 00:05:00
Les 8 – Documenten en registraties (Wet verplichte Meldcode) 00:01:00
Les 8.1 – Familiegroepsplan maken 00:01:00
Toets Wet verplichte meldcode Jeugd en GGZ 00:30:00

Reviews

0

beoordelingen
 • 5 Sterren0
 • 4 Sterren0
 • 3 Sterren0
 • 2 Sterren0
 • 1 Sterren0

Er zijn nog geen reviews geschreven voor deze cursus. Wees de eerste die er een schrijft!

Koop deze cursus

25 (excl. BTW)In winkelmand

 • 25 (excl. BTW)
 • Cursus Certificaat
 • 30 lessen
 • 2 uren, 21 minuten

Instructeur

158 cursisten volgen nu deze cursus
© 2021 - Expertiseplatform Klacht- en Gezondheidsrecht B.V. / Consultancy Zorg en Welzijn B.V. / Jeugdjurist B.V.