• 39,95 (excl. BTW)
  0( 0 Reviews )
  1

  Iedere organisatie is sinds 2013 verplicht om een protocol meldcode te hebben. Daarnaast gaat de wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, die van kracht is sinds 1 januari 2016, gepaard met nieuwe juridische verplichtingen. Vanaf 1 januari 2019 moeten organisaties en zorgverleners ook werken met het aanvullende afwegingskader. De meldcode is een handreiking om kindermishandeling, ouderenmishandeling of huiselijk geweld tijdig te herkennen en om daarop te kunnen reageren. Het adequaat reageren op signalen en hierover communiceren met de cliënt en…

  39,95 (excl. BTW)
 • PRIVÉ
  0( 0 Reviews )
  1

  De eisen met betrekking tot het veilig melden van incidenten liggen vast in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Toezichthouders in de zorg controleren of organisaties het meldproces volgens de eisen hebben vastgelegd, of er analyses worden uitgevoerd en of dit leidt tot verbetermaatregelen. Om effectief om te gaan met incidenten is het belangrijk dat het team basiskennis heeft van incidenten, calamiteiten en het proces. In deze e-learningmodule geven we informatie over de proceseisen volgens de eisen vanuit…

  PRIVÉ
 • 39,95 (excl. BTW)
  0( 0 Reviews )
  1

  Iedere organisatie is sinds 2013 verplicht om een protocol meldcode te hebben. Daarnaast gaat de wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, die van kracht is sinds 1 januari 2016, gepaard met nieuwe juridische verplichtingen. Vanaf 1 januari 2019 moeten organisaties en zorgverleners ook werken met het aanvullende afwegingskader. De meldcode is een handreiking om kindermishandeling, ouderenmishandeling of huiselijk geweld tijdig te herkennen en om daarop te kunnen reageren. Het adequaat reageren op signalen en hierover communiceren met de cliënt en…

  39,95 (excl. BTW)