• PRIVÉ
  0( 0 Reviews )

  Organisaties moeten een medezeggenschapsregeling vaststellen. Een cliëntenraad is niet voor iedere organisatie verplicht. Wanneer er geen verplichting is moeten andere vormen van medezeggenschap wel worden geregeld. In deze e-learningmodule geven we een toelichting op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector. Vanaf 1 januari 2020 zijn er ook een aantal belangrijke wetswijzigingen.

  PRIVÉ
 • 10 (excl. BTW)
  0( 0 Reviews )
  0

  Speciaal voor leden van NVM-mondhygiënisten hebben wij een e-learningmodule ontwikkeld met een bijbehorende toolkit. Deze e-learningmodule sluit aan bij het experiment van vijf jaar waarbij de mondhygiënist zelfstandig bevoegd wordt voor een aantal BIG-handelingen. We gaan ook in op aanverwante wettelijke kaders die een raakvlak hebben met de Wet BIG en waar in 2020 ook wijzigingen in zijn. Kijk verder op deze pagina naar de onderwerpen die aan bod komen. Bij deze e-learningmodule kunt u ook een toolkit bestellen: Toolkit…

  10 (excl. BTW)
 • PRIVÉ
  0( 0 Reviews )
  0

  Professionals hebben steeds vaker te maken met agressie in allerlei vormen. Denk hierbij aan het schelden of onmogelijk maken van het werk van de professional. Het is van groot belang dat professionals met de juiste kennis en houding de-escalerend op kunnen treden en op een veilige manier uit een escalerende situatie kunnen komen. Deze praktijkgerichte training is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de jeugdsector met of zonder maatregelen. De professional kan het geleerde direct inzetten in de praktijk.…

  PRIVÉ
 • BINNENKORT BESCHIKBAAR
  0( 0 Reviews )

  Van jeugdprofessionals wordt verwacht dat ze zicht houden op de veiligheid van de jeugdige die onder hun verantwoordelijkheid valt. Binnen de uitvoering zijn er een tal van risico’s die zich kunnen voordoen. De risico’s zijn ook meestal de aanleiding voor de aanmelding voor jeugdhulp of doen zich voor als de jeugdprofessional betrokken is bij een kind, jeugdige of gezin. In deze e-learningmodule gaan we in op de veiligheidsrisico’s die je tegen kunt komen, hoe je ze kunt signaleren en welke…

  BINNENKORT BESCHIKBAAR
 • PRIVÉ
  0( 0 Reviews )

  Het inwerkprogramma is een belangrijk proces binnen de organisatie. Ter ondersteuning maken we inwerkprogramma’s op maat. Enerzijds voegen we op basis van uw wensen informatie over uw organisatie toe en daarnaast is er standaard informatie opgenomen over wettelijke kaders, beroepscodes en andere professionele standaarden. Dit is afhankelijk van uw zorgaanbod en doelgroep. Nieuwe medewerkers krijgen een inlog nadat u de medewerker heeft aangemeld binnen ons platform. De medewerker ontvangt na de afronding een certificaat voor de inwerkperiode. Het geeft u…

  PRIVÉ
 • BINNENKORT BESCHIKBAAR
  0( 0 Reviews )
  0

  In deze e-learningmodule geven we informatie over de privacywetgeving in de zorg- en jeugdsector. Niet alleen over de privacywetgeving, maar ook over het veilig gebruiken van e-mail en opslag van documenten.

  BINNENKORT BESCHIKBAAR
 • 99,95 (excl. BTW)
  0( 0 Reviews )
  1

  In deze e-learningmodule geven we informatie over de privacywetgeving in de zorg- en jeugdsector. Niet alleen over de privacywetgeving, maar ook over het veilig gebruiken van e-mail en opslag van documenten. Het is een introductie voor profsesionals en organisaties om het bewustzijn te vergroten. Professionals krijgen een aantal belangrijke tips, bijvoorbeeld over het veilig omgaan met wachtwoorden en clear desk en clear screen beleid.

  99,95 (excl. BTW)
 • BINNENKORT BESCHIKBAAR
  0( 0 Reviews )
  0

  In deze e-learningmodule gaan we in op de zeven principes van de Governance code voor organisaties in de gezondheidszorg. Per principe geven we uitleg over de eisen en de wijze waarop organisaties hier in de praktijk aan kunnen voldoen.

  BINNENKORT BESCHIKBAAR
 • 99,95 (excl. BTW)
  0( 0 Reviews )
  0

  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op (nieuwe) aanbieders in de jeugdsector. Nieuwe en al langer bestaande aanbieders worden getoetst op basis van het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. In deze training geven we een toelichting op de kwaliteitseisen en geven informatie over hoe u de eisen toe kunt passen binnen de organisatie. Door middel van uitleg over de randvoorwaarden krijgt de organisatie inzicht in de kwaliteitseisen en het biedt het tevens een overzicht van de richtlijnen en kaders…

  99,95 (excl. BTW)
 • BINNENKORT BESCHIKBAAR
  0( 0 Reviews )
  0

  De eisen met betrekking tot het veilig melden van incidenten liggen vast in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Toezichthouders in de zorg controleren of organisaties het meldproces volgens de eisen hebben vastgelegd, of er analyses worden uitgevoerd en of dit leidt tot verbetermaatregelen. Om effectief om te gaan met incidenten is het belangrijk dat het team basiskennis heeft van incidenten, calamiteiten en het proces. In deze e-learningmodule geven we informatie over de proceseisen volgens de eisen vanuit…

  BINNENKORT BESCHIKBAAR
 • 39,95 (excl. BTW)
  0( 0 Reviews )
  1

  De eisen met betrekking tot het veilig melden van incidenten liggen vast in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Toezichthouders in de zorg controleren of organisaties het meldproces volgens de eisen hebben vastgelegd, of er analyses worden uitgevoerd en of dit leidt tot verbetermaatregelen. Om effectief om te gaan met incidenten is het belangrijk dat het team basiskennis heeft van incidenten, calamiteiten en het proces. In deze e-learningmodule geven we informatie over de proceseisen volgens de eisen vanuit…

  39,95 (excl. BTW)
 • PRIVÉ
  0( 0 Reviews )
  0

  De eisen met betrekking tot het veilig melden van incidenten liggen vast in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Toezichthouders in de zorg controleren of organisaties het meldproces volgens de eisen hebben vastgelegd, of er analyses worden uitgevoerd en of dit leidt tot verbetermaatregelen. Om effectief om te gaan met incidenten is het belangrijk dat het team basiskennis heeft van incidenten, calamiteiten en het proces. In deze e-learningmodule geven we informatie over de proceseisen volgens de eisen vanuit…

  PRIVÉ